Utenlandsk opprinnelse til vikingarmer og rustninger

Under vikingtiden ble flere typer rustninger og våpen brukt. Funn etter historisk militært utstyr er basert på arkeologiske funn. Noen kjente elementer man vil komme over er brynje, harnisk, hjelm og ringbrynje. Bruken av dette under vikingtiden har også blitt skildret gjennom norrøn saga som Håvamål. Våpenbruk på den tiden skulle også gjenspeile en krigers… Read More Utenlandsk opprinnelse til vikingarmer og rustninger

Viking halberd

Hva er en hellebard? Uttrykket stammer fra Norrønt, og det har over årene blitt brukt til å beskrive det populære våpenet til vikingene. Ordet beskriver forøvrig en hellebard med en økselignende topp, noe som varierer ganske mye fra de vi kjenner fra Sveits på 1500-tallet. Dette lange «tresverdet» med en øks og et spyd på… Read More Viking halberd

Viking sverd

Sverdets historie går langt tilbake i tid, og det ble regnet som det viktigste våpenet i vikingtiden blant annet. I Norge har det blitt funnet over 3 000 sverd fra vikingtiden, hvor de fleste ble funnet i mannsgraver. Ofte ble vikingsverd regnet som et personlig utstyr, som tilhørte den avdøde på den tiden. Sverdene hadde… Read More Viking sverd

Buer og piler

Pil og bue er et svært gammelt våpen som har blitt brukt til ulike aktiviteter. Dette inkluderer i moderne tid sport, jakt og konkurranser. I vikingtiden var dette en av angrepsmetodene ved kamp. Dette inkluderte også våpen som sverd, øks og spyd, men i denne artikkelen skal vi se nærmere på nettopp pil og bue.… Read More Buer og piler