Utenlandsk opprinnelse til vikingarmer og rustninger

Under vikingtiden ble flere typer rustninger og våpen brukt. Funn etter historisk militært utstyr er basert på arkeologiske funn. Noen kjente elementer man vil komme over er brynje, harnisk, hjelm og ringbrynje. Bruken av dette under vikingtiden har også blitt skildret gjennom norrøn saga som Håvamål. Våpenbruk på den tiden skulle også gjenspeile en krigers ære og status. Dette inkluderte våpen som skjold, øks, spyd og sverd.

Brynje

Brynje var en del av rustningen som ble brukt til å beskytte overkroppen. Delene bestod av ringbrynjen, spangebrynjen og brynjehose. Ringbrynjen var en panserskjorte flettet sammen med små jernringer. Spangebrynjen var en slags platerustning som bestod av jernplater. En brynjehose var en forlengelse av brynjen som gikk til knærne. På grunn av bruket av jern, så var denne skjorten tung å ha på seg.

Vikinghjelm og skjold

Vikingene brukte vikinghjelm for beskyttelse i kriger og kamper. Det har blant annet blitt funnet én brillehjelm i Gjermundbo, som trolig var fra 900-tallet. Denne hjelmen var uten horn, noe som gjør at den ligner på en eldre type brillehjelm fra Nord-Europa. Også skjold ble brukt som ekstra beskyttelse mot piler, sverd og spyd. I Skandinavia og Vest-Europa var det vanlig med skjold av tre.

Skjoldene var runde med en skjoldbule plassert på midten for å kunne beskytte hånden. Runde treskjold ble ofte brukt i skjoldborger og en rekke formasjoner hvor vikingene stod side om side med skjoldene. Ut fra arkeologiske funn, så var det kun de velstående vikingene som hadde brynje og hjelm. Det var spesielt konger eller hærførere som hadde de flotteste hjelmene til å beskytte seg med.