Velkommen til Armourers Workshop!

Vi vet lite om vikingtiden, fordi ulike kilder beskriver ulike ting. Ifølge frankerne og andre ofre for vikingtokt, var vikingene barbariske, men de nordiske kildene beskriver heller toktene som nokså voldelige strandhogg. Det er bevist at vikingene også var handelsmenn, men det er ikke uberettiget at vikingene fremdeles har rykte på seg for å ofte ty til våpen, selv om hjelmer med horn bare er oppspinn.

Sverd

Både øks, spyd, skjold og sverd var vanlige våpen i perioden, selv om sverd muligens var høyest aktet. Sverdene hadde i begynnelsen kun én egg, men det ble senere vanlig med tveeggede sverd, og mange av sverdene var utsmykket med symboler. Disse symbolene signaliserte eierens maktstatus, og enkelte sverd fikk navn som identifiserte eieren og hans status. Vikingene brukte sverdene som huggvåpen, og de ble helst brukt sammen med et skjold.

Historie

Sverd ble av og til lagt i vikingenes gravhauger, sammen med andre eiendeler som man mente de ville få bruk for i dødsriket. Spesielt i Norge er det funnet mange sverd i gravhauger. Vikingene levde i et hierarkisk ættesamfunn, og de mektigste vikingene fikk de mer innholdsrike gravhaugene. Ættesamfunnet kan også forklare hvorfor de kjempende vikingene var høytstående, i og med at mangfoldet av grupper førte til konkurranse om ressurser.

Selv om man ofte assosierer vikingtiden med ville, sjøfarende krigere, var de også et sjøfolk som etablerte flere handelssentra der det tidligere hadde vært sped befolkning. Likevel måtte flere av vikingtoktene ha omfattet en del vold for at ryktet skulle spre seg om hvor farlige vikingene var. De skal visstnok ha vært såpass fryktet at man i flere av landsbyene og på øyene de dro til, overga seg umiddelbart.