Buer og piler

Pil og bue er et svært gammelt våpen som har blitt brukt til ulike aktiviteter. Dette inkluderer i moderne tid sport, jakt og konkurranser. I vikingtiden var dette en av angrepsmetodene ved kamp. Dette inkluderte også våpen som sverd, øks og spyd, men i denne artikkelen skal vi se nærmere på nettopp pil og bue. Disse var ofte vanskelige å bære, ettersom vikingene gjerne gikk med skjold.

Hvordan brukte de pil og bue?

Dette er et våpen som spilte en stor rolle for vikingene. Historien forteller oss at buene var svært enkle i vikingtiden. De blir beskrevet som enkle langbuer, ofte laget av tresorter som alm og bjørk. Blant vikingene var det nok pilspissen som gjorde mest skade, for denne har historikere funnet igjen i flere graver. Dette betyr at pil og bue som våpen hadde stor gjennomslagskraft.

Hva er spesielt med pil og bue?

Det vikingene brukte pil og bue til, var hovedsakelig å skyte en angriper eller et bytte på litt lengre avstand. Siden fjærkraften ligger i den bøyde staven, er dette en vanskelig kunst å lære seg, men noe vikingene generelt sett var gode på. Dette vet vi grunnet antallet pilspisser som er funnet rundt omkring i landet. Funn av buer har vært utfordrende, siden de er laget av tre.

Pil og bue har vært et av de viktigste våpnene i norsk historie. Våpenet ble hyppig brukt i vikingtiden og fram til 1800-tallet. Det finnes også andre våpen som var populære på denne tiden. Dette inkluderer jernkniver, steiner og dekkvåpen slik som skjold, spyd, øks og sverd. Vikingene var svært flinke til å lage sine egne våpen. Våpnene de hadde var i god stand og var derfor perfekte under tokt.