Vikingtidens armer og rustninger

Sverd, spyd og øks var de viktigste våpnene i vikingtider. Våpnene hadde både en symbolsk og en praktisk betydning. Jo større og finere våpen man hadde, desto mer respektert ble man. Ofte var våpnene dekorert med detaljerte mønstre. De aller rikeste krigerne var utstyrt med sverd, mens øvrige folk brukte spyd, øks og trestokker til å beskytte seg mot inntrengere. Gulatingsloven påla alle innbyggere å ha våpen. Unnlatelse kunne føre til straff.

Hva baseres kunnskapen på?

Vikingtiden varte fra ca. år 790–1066 e.Kr. Dette tatt i betraktning, er det naturligvis ikke enkelt å dokumentere hvilke redskap eller våpen menneskene som levde på denne tiden brukte, ettersom gjenstandene ofte blir ødelagt av vær, vind og lignende. Kunnskapen vi har om vikingenes våpen i dag, er derfor basert på relativt beskjedne arkeologiske funn, tegninger, skrevne lover eller norrøn mytologi som ble nedskrevet på 1300-tallet.

Import og funn

Spesielt sverd var en ettertraktet handelsvare for vikingene, og de importerte sverd fra de britiske øyene og fra resten av Europa. Franske smier var kjent for å lage sverd av høy kvalitet, og deres Ulfberth-blader var av ypperlig kvalitet. De kalles Ulfberth fordi dette var innskriften på sverdets blad. Slike innskrifter, i tillegg til spesifikk ornamentikk på håndtaket, regnes som et sikkert tegn på import.

Flere vikingfunn har avslørt forskjellige sverdtyper over hele Skandinavia, Storbritannia, Russland og de baltiske landene, men de største funnene er gjort i Norge. Dette har sammenheng med de norske vikingenes hedenske skikker med å gravlegge krigerne med sine sverd og våpen. Dette hadde like stor symbolsk og praktisk betydning. Jo flere og finere våpen, desto mektigere var krigeren. Men mange sverd hadde også innskrifter som refererte til eier og konkrete kamper.